Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3371-3380 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Η παροῦσα τετέλεσται βίβλος ταῖς οἰκείαις χερσὶ τοῦ γράψαντος ᾿Ιγνατίου τὸ ἐπόνυμον καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Ιουνίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 194.Ιγνάτιος ΚαστανομήτηςΕμφάνιση
Θεοῦ χάριτι καὶ Σωφρονίου χεὶρ. Τὸ παρὸν βιβλίον μὴν ὀκτώβριος ἐγράφη παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Σωφ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Οκτωβρίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 195.Σωφρόνιος ΚατόφοροςΕμφάνιση
Θεοῦ μὲν ἐστι τὸ δῶρον ᾿Αναστασίου δὲ πόνος (f. 368r). 15ου αἰ.Παρακλητική᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 197.ΑναστάσιοςΕμφάνιση
῾Η παροῦσα ψαλτικὴ ἐγράφη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς ᾿Ανατολίου θύτου διὰ συνδρομῆς τοῦ πα15ου αἰ.Τριώδιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 14238ΑνατόλιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 135Αὔγουστος 1386’Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Περί λειτουργίας᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 34.  Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 135Νοέμβριος 1389᾿Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Περί λειτουργίας᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 34.ΓεμιστόςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατ. 285 (15ου αἰ.)27 ᾿Ιουλίου 1477Μιχαήλ Χωνιάτης. ᾿Ιωσήφ Βρυέννιος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 61. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατ. 285 (15ος αἰ.)ἔτ. 1453Μιχαήλ Χωνιάτης, ᾿Ιωσήφ Βρυέννιος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 61. Εμφάνιση
Σίμωνος ἀρχιεπισκόπου Θηβῶν στίχοι. | ῞Οπλοις κραταιοῖς ἑλκύσας ζυγῷ στίφη | ἀνενδότους φεῦ αὐχένας κάμψα15ος αἰ.᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ᾿Απολογία α' ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 68.Ιωάσαφ (κατα κόσμον Ιωάννης Στ' Καντακουζηνός);Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 11 (ἔτ. 1388/ 1389)ἔτ. 1388/ 1389᾿Αναστασίου Σιναΐτου, ᾿Αποκρίσεις᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 7. PLP 3997 ΓεώργιοςΕμφάνιση