Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 101-110 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. 159 [Reg. 229] (13ου αι.)1275-1283/1284Σειρά εἰς τούς ἐλάσσονας προφήτας Rahlfs, Verzeichnis, σ. 203. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 19. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 177. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 98. PLP 7181.πατριάρχης Αντιοχείας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ (1275/;-1283) Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)έτ. 1263/ 1264Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια κλπ. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 599 (έτ. 1264). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 23- 24. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 78. Εμφάνιση
Upsal. 69 (ετ. 1259 / 1260)έτ. 1259 / 1260 Thomopoulos, Upsal, σ. 59. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 67. PLP 7141.ΘεοδόσιοςΕμφάνιση
Salamanca Biblioteca Universitaria, 280 (olim 1-2-23) ἔτ. 1422/ 3   Tovar, Catalogus codicum graec. ó. 66. Turin, Euripides, σ.183. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ.118 PLP 17415Μαυριανός (Εμμανουήλ- βλ αρ. 2337,34, 2337,36)Εμφάνιση
Leninop. Iffrentl. Bibl. 64312 ᾿Ιανουαρίου 1054Τετραευάγγελον Treu, Gr. Hss., σ. 182.ΓερμανόςΕμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 201 (έτ. 1243)21 Ιανουαρίου 1243Τετραευαγγέλιον Treu, Testament, σ. 154. Benešević - Uspenskij, Catalogus, σ. 95-96. Gardthausen, Catalogus, σ. 40. Clark, Checklist, σ. 3. Granstrem, Katalog, σ. 169. Husmann, Sinai, σ. 152. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σσ. 155-156. Kamil, Sinai, σ. 69. Hatch, Sinai, pl. ΧLVIIΙ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 45.ΙάκωβοςΕμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ.Αἰκατερίνης 169 (έτ. 1247)30 Αυγούστου 1247Τετραευάγγελον Treu, Testament, σσ. 34-35. Benešević - Uspenskij, Catalogus, σ. 96. Husmann, Sinai, σ. 152. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 54. Kamil, Sinai, σ. 68 (14ου αι.). Clark, Checklist, σ. 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 49-50.ΒασίλειοςΕμφάνιση
Vat. 465 (έτ. 1270)3 Ιανουαρίου 1270Νικήτα ῾Ηρακλείας σχόλια εἰς τὰς ῾Ομιλίας Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ Turyn , Cod. Vat., σ. 48. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 87. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 81.Γεώργιος ΜαμμύρηςΕμφάνιση
Vat. 1755 (έτ. 1294)Ιανουάριος 1294Νικήτα ῾Ηρακλείας ἑρμηνεία εἰς ῾Ομιλίας Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Turyn, Cod. Vat., σ. 85. Canart, Cod. Vat., σ. 54. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 253. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196-197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161. PLP 2485, 14147.ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
Vat. Palat. 3647 (μετά τo 1320)24 Ιουνίου 1285Σωφρόνιος ῾Ιεροσολύμων, Μακάριος Καλορίτης, Κωνσταντῖνος ᾿Αναγνώστης κλπ. Turyn, Cod. Vat., σ. 119. Hagiographi Bollandiani - Franchi de’Cavalieri, Cod. Vat., σ. 226-227. Λάμπρου, Κυπριακά, σ. 160. Χατζηψάλτη, Σχέσεις, σ. 66 σημ. 6. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 203. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 125. PLP 92578.Εμφάνιση