Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3311-3320 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 44 (ἔτ. 1331)Σεπτέμβριος 1331Δογματική πανοπλία᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 284- 285. Vogel – Gardthausen, Schreiber, σ. 55. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 225-226.Βασίλειος ΠερδούριοςΕμφάνιση
Χάλκης, Μ. Παναγίας 4811 ᾿Ιουνίου 1325Συναξάριον Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 290- 291.Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολις, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 45ἔτ. 1460Τριώδιον. Πεντηκοστάριον᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 286.Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 45Αὔγουστος 1451Τριώδιον. Πεντηκοστάριον᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 286.Γεώργιος και Καβαζήτης (;)Εμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 872 Φεβρουαρίου 1428Πεντηκοστάριον᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 11 (1935) σ. 185.Μανουήλ ΤαβουλάριοςΕμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 8416 ᾿Ιουλίου 1338Εὐαγγελιστάριον᾿Αθηναγόρα, ó. 183. Εμφάνιση
Χάλκης, Μονῆς Παναγίας 62Ν οέμβριος 1339, 3 Αὐγούστου 1940Βίοι, μαρτύρια καί λόγοι Πατέρων᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 162. Εμφάνιση
Χάλκης, Μονῆς Παναγίας 62Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1334/ 1341Βίοι, μαρτύρια καί λόγοι Πατέρων᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 162. Εμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 28 [olim Σωζόπολις, Μονῆς Προδρόμου 28] (ἔτ. 1342)ἔτ. 1342Συναξάριον᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 268. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Μονή Προδρόμου, ó. 671.  Εμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 46 (ἔτ. 1342/ 1343)ἔτ. 1342/ 1343Τυπικόν ἁγίου Σάβα᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 287. Εμφάνιση