Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3351-3360 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 56 (ἔτ.ἔτ. 1331Μ. Βασιλείου, ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 17. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 944 (ἔτ. 1304)ἔτ. 1304Τά τέσσερα Εὐαγγέλια. ῾Ερμηνεία τῶν τεσσάρων ζώων τῶν εὐαγγελιστῶν. Συναξάριον.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 174.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 962 [olim 760] (ἔτ. 1284)22 Φεβρουαρίου 1309Τά τέσσαρα εὐαγγέλια, αἱ Πͺράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 176.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 978 (ἔτ. 1342)1 ᾿Απριλίου 1342Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 177. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1122ἔτ. 1351/ 1352Μηναῖον Σεπτεμβρίου. Προφητικά ἀναγνώσματα᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 194. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1204 (ἔτ. 1329/ 1330)ἔτ. 1329/ 1330Τυπικόν᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 203. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1228 (ἔτ. 1344)ἔτ. 1344Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 206. ΟιVogel- Gardthausen, Schreiber, Δεν έχουν τον γραφέα. PLP 3405 , 5115. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 105Αὔγουστος 1326Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Λόγοι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 29. Halkin, Mss. GalŽsiotes, ó. 226. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1796 Δεκεμβρίου 1334Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Εὐαγγελική ἀπόδειξις᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 306 (ἔτ. 1333)Μάϊος 1333᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ερμηνεία εἰς τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 63. Politis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση