Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3381-3390 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1011 (ἔτ. 1379)28 ᾿Απριλίου 1379Θηκαρᾶ᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 82.ΙωσήφΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 976 (12ου αἰ.)Δεκέμβριος 1309Τά τέσσαρα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ. 177.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 299 (ἔτ. 1332)ἔτ. 1331/ 1332’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ.. Politis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 533ἔτ. 1322Νεοφύτου τοῦ ᾿Εγκλείστου ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτῆρος τοῦ Δαυίδ καὶ ἑρμηνεία εἰς τάς θ' ὡδάς᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 109. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 675 (ἔτ. 1337)Αὔγουστος 1337Συναξάριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 135. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 76212ου αι.Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 150.ΓρηγόριοςΕμφάνιση
῾Ωμνῶ σε Χριστὲ ᾿Ισαὰκ γραφεὺς πένης Μέμνησο κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Γορδίου πάτερ ἀγαθὲ καὶ καλὲ βιβλογράφε ὅ15ου αἰ.Κανόνες τῶν ἀποδείπνων εἰς πάντας τούς ἤχους᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 196.ΙσαάκΕμφάνιση
῾Ο ἁμαρτωλὸς ᾿Ιγνάτιος · ναὶ καὶ οὕτως ἔχει (f. 265v). 15ου αἰ.῾Ωρολόγιον. Μηνολόγιον, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 208.ΙγνάτιοςΕμφάνιση
᾿Εγράφησαν τὰ ἑωθινὰ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου ὑπὸ Μακαρίου μοναχοῦ (f. 235). 15ου αἰ.᾿Ακολουθία τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ. ᾿Αντίφωνα. Θεοτοκία, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 16247ΜακάριοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 365 (ἔτ. 1342)Μάϊος 1342᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, Λόγοι ἀσκητικοί᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ-Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 70. Εμφάνιση