Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3271-3280 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
15ος αιώναςΕυαγγέλιο Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 379. PLP. 22115. Εμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. 63 (77/ LXXVIII) (11ου αἰ.) Οκτώβριος 1274᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι Vladimir, Opisanie, σ. 61. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 95.Εμφάνιση
Mosq. Staatl. Hist. Mus. 354 (390/ t. II, XXVI, in fol.) έτ. 1294/ 1295Συναξάριον ἀπό ᾿Οκτωβρίου μέχρι Μαρτίου Vladimir, Opisanie, σ. 539. Amphilochii, Opisanie ΙΙΙ, σ. 26. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 164.Θεόδωρος ΑγιοπετρίτηςΕμφάνιση
Firenze, Laur. San Marco 303 (περί το 1290)20 ᾿Ιουνίου 1386᾿Ετυμολογικόν Turyn, Italy, σ. 69. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 146. Montfaucon, Palaeographia, σ. 74. PLP 1497 Εμφάνιση
Messan. Bibl. Univers. S. Salvatore 159 (έτ. 1210 / 1211)1210 / 1211Συναξάριον κ.ἄ. Turyn, Italy, σ. 3. Fraccaroli, Messina, σ. 508. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 355. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 14.Νικόλαος ΕρρινεκιόςΕμφάνιση
Venet. Marc. 362 [colloc. 817] (έτ. 1278 / 1279)έτ. 1278/ 1279῾Αγιογραφικά κείμενα Turyn, Italy, σ. 26. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 180. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 104–105. PLP 5048, 7850.ΙάκωβοςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. D 54 sup. (έτ. 1272, 13ου αἰ.)15 Ιουλίου 1272᾿Αριστοτελική διδασκαλία τοῦ ᾿Οργάνου Turyn, Italy, σ. 22. Martini - Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 268. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 91. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 13.Αλέξιος ΣολυμάςΕμφάνιση
Grottaferrara, Badia Greca Δ.α.IV (έτ. 1265)1 Σεπτεμβρίου 1265Μηναῖον Δεκεμβρίου Turyn, Italy, σ. 20. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 271. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 80. PLP 16245.Μακάριος ΡηγινόςΕμφάνιση
Oxon. Bodl. Auct. Τ. 3.6 (έτ. 1285)7 Απριλίου 1285Τριῴδιον, Προφητολόγιον Turyn, Gr. Brit., σ. 38-39. Hutter, Corpus, σ. 112. Coxe, Bibl. Bodl. Ι, στ. 778. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 85. Treu, ῾Η μὲν χεὶρ, σ. 61. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 108. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 184-185. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 123-124. PLP 13387.Διαδώριτος Νείλος Κουκουβιστιανός Εμφάνιση
London Brit. Mus. Addit 28818 (έτ. 1272)Ιούλιος 1272Εὐαγγελιστάριον Turyn, Gr. Brit., σ. 23. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 48. - Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 301. Omont, Notes, σ. 345. Richard, Brit., Mus. σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 91. PLP 17962.ΜεταξάρηςΕμφάνιση