Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3281-3290 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Glasgow, Univ. Library, Hunter 440 [olim Univ. of Glasgow, Hunterian Μuseum V.5.10] (ετ. 1259)έτ. 1259Εὐαγγελιάριον Turyn, Gr. Brit., σ. 20. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 66.Εμφάνιση
Vat. 770 [olim 806] (9ου αι., έτ. 1279/ 1280)έτ. 1279/ 1280Τιμοθέου καί ᾿Ακύλα διάλογος, Προφητολόγιον Turyn, Cod.Vat., σ. 61. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 286. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 475. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 256. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 180-181. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 107. PLP 16245.ΜακάριοςΕμφάνιση
Vat. 2153 (έτ. 1273)24 Φεβρουαρίου 1273᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς Turyn, Cod. Vat., σ. 48-49. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 174-175. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 92-93.Γρηγόριος (;)Εμφάνιση
Vat. Barb. 515 [olim V.11] (έτ. 1244)Αύγουστος 1244Μεγάλου Βασιλείου ῾Ομιλίαι κλπ. Turyn, Cod. Vat., σ. 37. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46.Εμφάνιση
Vat. 2019 (13ου αι.)18 Σεπτεμβρίου 1235Νείλου Δοξαπατρῆ Νομοκάνων Turyn, Cod. Vat., σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. Ι, στ. 39. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 35.Σινάτωρ Εμφάνιση
Vat. Palat. 3647 (μετά τo 1320)24 Ιουνίου 1285Σωφρόνιος ῾Ιεροσολύμων, Μακάριος Καλορίτης, Κωνσταντῖνος ᾿Αναγνώστης κλπ. Turyn, Cod. Vat., σ. 119. Hagiographi Bollandiani - Franchi de’Cavalieri, Cod. Vat., σ. 226-227. Λάμπρου, Κυπριακά, σ. 160. Χατζηψάλτη, Σχέσεις, σ. 66 σημ. 6. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 203. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 125. PLP 92578.Εμφάνιση
Vat. 1755 (έτ. 1294)Ιανουάριος 1294Νικήτα ῾Ηρακλείας ἑρμηνεία εἰς ῾Ομιλίας Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Turyn, Cod. Vat., σ. 85. Canart, Cod. Vat., σ. 54. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 253. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196-197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161. PLP 2485, 14147.ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
Vat. 465 (έτ. 1270)3 Ιανουαρίου 1270Νικήτα ῾Ηρακλείας σχόλια εἰς τὰς ῾Ομιλίας Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ Turyn , Cod. Vat., σ. 48. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 87. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 81.Γεώργιος ΜαμμύρηςΕμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ.Αἰκατερίνης 169 (έτ. 1247)30 Αυγούστου 1247Τετραευάγγελον Treu, Testament, σσ. 34-35. Benešević - Uspenskij, Catalogus, σ. 96. Husmann, Sinai, σ. 152. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 54. Kamil, Sinai, σ. 68 (14ου αι.). Clark, Checklist, σ. 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 49-50.ΒασίλειοςΕμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 201 (έτ. 1243)21 Ιανουαρίου 1243Τετραευαγγέλιον Treu, Testament, σ. 154. Benešević - Uspenskij, Catalogus, σ. 95-96. Gardthausen, Catalogus, σ. 40. Clark, Checklist, σ. 3. Granstrem, Katalog, σ. 169. Husmann, Sinai, σ. 152. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σσ. 155-156. Kamil, Sinai, σ. 69. Hatch, Sinai, pl. ΧLVIIΙ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 45.ΙάκωβοςΕμφάνιση