Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3291-3300 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Leninop. Iffrentl. Bibl. 64312 ᾿Ιανουαρίου 1054Τετραευάγγελον Treu, Gr. Hss., σ. 182.ΓερμανόςΕμφάνιση
Salamanca Biblioteca Universitaria, 280 (olim 1-2-23) ἔτ. 1422/ 3   Tovar, Catalogus codicum graec. ó. 66. Turin, Euripides, σ.183. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ.118 PLP 17415Μαυριανός (Εμμανουήλ- βλ αρ. 2337,34, 2337,36)Εμφάνιση
Upsal. 69 (ετ. 1259 / 1260)έτ. 1259 / 1260 Thomopoulos, Upsal, σ. 59. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 67. PLP 7141.ΘεοδόσιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)έτ. 1263/ 1264Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια κλπ. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 599 (έτ. 1264). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 23- 24. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 78. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 159 [Reg. 229] (13ου αι.)1275-1283/1284Σειρά εἰς τούς ἐλάσσονας προφήτας Rahlfs, Verzeichnis, σ. 203. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 19. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 177. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 98. PLP 7181.πατριάρχης Αντιοχείας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ (1275/;-1283) Εμφάνιση
Vat. Ottob. 16014 ᾿Ιανουαρίου 1363  PLP 13274. Εμφάνιση
Taurin. Bibl. Naz. XX.β.IV. 20 (11ου αι.)Απρίλιος 1259῾Ερμηνεία εἰς τά τέσσαρα Εὐαγγέλια Pasinus - Rivautella - Berta, Bibl. Taurinensis, σ. 92. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 427. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 65.ΧριστόδουλοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 1259 (13ου αἰ., έτ. 1290)έτ. 1290Τετραευαγγέλιον, Πραξαπόστολος Omont, Mss. acquis., σ. 355. Astruc- Concasty, Suppl., σ. 498. Omont, Inv. sommaire suppl., σ. 10. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 148. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 147. PLP 7659.ΘεοφύλακτοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 856 (έτ. 1296)16 Αυγούστου 1296Παύλου ἡγουμένου Μονῆς Εὐεργέτιδος ἀσκητικῶν βιβλία ΙΙΙ καί IV Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 14. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 160. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 173.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 118 [Colbert. 6228–6229] (έτ. 1291)24 Ιουλίου 1291Εὐαγγέλια Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 13. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 14. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. LIV. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 728. Vogel – Gardthausen, Schreiber, σ. 388. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 148. PLP 23084 Εμφάνιση