Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3341-3350 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. 476 [Reg. 1824] (10ου αι.)17 Δεκεμβρίου 1256Μ. Βασιλείου ῾Ομιλίαι κλπ. Darrouzès, Asie Mineure, σ. 35. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 53-54. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 62-63.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 66 (11ου αι.)1 Νοεμβρίου 1241Εὐαγγελιάριον Darrouzès, Asie Mineure, σ. 34. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 43.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] ( 12ου, 13ου αι. )υ15 Μαΐου 1348Συναξάριον Constantinides - Browning, ..................., ó. 80. Darrouzs, Paris. 1588., ó. 45. PLP 14657. Εμφάνιση
Williamstown, Μass., Williams College, Chapin Library (το χειρόγραφο δεν είναι αριθμημένο) (έτ. 1294/ 129έτ. 1294 / 1295Καινή Διαθήκη πλήν τῆς ᾿Αποκαλύψεως Clark, Catalogue, σ. 18. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 54 (Cod. de Ricci 1). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 164.Θεόδωρος ΑγιοπετρίτηςΕμφάνιση
Vat. Barb. 158 (11ου - 12ου αι.)Ιούλιος 1266Μάξιμος ῾Ομολογητής Capocci, Cod. Barberiniani, σ. 274. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 81.Εμφάνιση
Vat. 1810 (13ου αι.)Οκτώβριος (;) 1245 / 1246᾿Ακολουθία τῶν τριῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν Canart, Cod. Vat., σ. 179. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 202 ή 227 (Απρίλιος 1232 ή 1234)12 Απριλίου 1204᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς Benesevic', Εἰδήσεις, σ. 6. Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 49 (Βατοπεδίου 227). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 7.Εμφάνιση
Leningrad, Staatl. Öffentl. Bibl. (olim Kais. Bibl. 439) [olim Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 274 (1231)]έτ. 1236Στιχηράριον Benesevic - Uspenskij, Catalogus, σ. 136. Granstrem, Katalog, σ. 169. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ῾Ιεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 724. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 332. Husmann, Sinai, σσ. 152, 154. Kamil, Sinai, σ. 127. Clark, Checklist, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 36. ΝεόφυτοςΕμφάνιση
Florenz., Laur.-- Conv. Soppr. 9. 14ος αιώνας14ος αιώναςΑριστείδης Bandini, Cat. Laurent., 9*. Λάμπρου, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, ó. 306. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 275. PLP 10110, 3087 Μανουήλ Βουλλωτής Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 87, 16 (13ου αι.)έτ. 1261’Αριστοτέλους περί κόσμου Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 398. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 176. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 73.Εμφάνιση