Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3351-3360 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Firenze, Laur. Conv. Soppr. 52 [Αͺ 2763, olim 50] (11ου αι.)έτ. 1244῾Ομήρου ᾿Οδύσσεια Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ Supplementa, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46.Εμφάνιση
Firenze, Laur. Conv. Soppr. 52 [Αͺ 2763, olim 50] (11ου αι.)έτ. 1298῾Ομήρου ᾿Οδύσσεια Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ Supplementa, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 183.Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 6, 28 (13ου αι.)28 Ιουλίου 1285Τετραευαγγέλιον Bandini, Cat. Laurent. Ι, σ. 156. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 52. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 125.Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 9, 69 (ἔτ. 1435)22 Νοεμβρίου 1435Πολυβίου, ᾿Ιατρική συγγραφή Bandini, Cat. Laurent., Β, 628. Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 21- 23.Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 32. PLP 15019 και 29803Αντώνιος Αθηναίος (Λογοθέτης)Εμφάνιση
Paris Bibl. Nat. (Reg. 2269) (ἔτ. 1299)᾿Ιούλιος 1299 Ψευδο-Διονυσίου Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά της παραφράσεως Γεωργίου Παχυμέρη Astruc, Manuscrits, ó. 82. Montfaucon, Palaeographia, ó. 67. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, σ.34.Εμφάνιση
Scorial. Ψ.IV.14 (έτ. 1298)21 Αυγούστου 12948’Αέτιος ᾿Αμιδηνός Andrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 100. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 182.Εμφάνιση
Mosq. Sammlung Sobranoff 111622 Ιουνίου 1235Θεοτοκάριον Amphilochii, Opisanie ΙΙΙ, σ. 4. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 67. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 34.ΓεράσιμοςΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 91 (15ου αι.)Αὔγουστος 1404Ιωάννου του Σχολαστικού Κλίμαξ Λάμπρου, Αγ. ῎Ορος, Α, σ. 181. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 98. PLP 5137.ΚανστρήστοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)9 Φεβρουαρίου 1406Συναξάριον Constantinides- Browning, ............ ó. 80. Darrouzs, Paris. 1588, ó. 37. Εμφάνιση
Oxon. Bodl. 12224 ᾿Ιουνίου 1362  ó. 200. Εμφάνιση