Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 31-40 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 169 (ἔτ. 1359)ἔτ. 1359Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 169. PLP. 7599 ΘεοφάνηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 850 (ἔτ. 1378)4 ᾿Ιουλίου 1378’Επιστολαί τῶν ἀποστόλων᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 163. PLP 23582ΠορφύριοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 62712ου αἰ.Πανδέκτης᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 123.Ευδοκία ΣτρατήγισσαΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 32715 Δεκεμβρίου 1335᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Σχόλια εἰς τάς Πράξεις καί τάς ᾿Επιστολάς τοῦ ἀποστόλου Παύλου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 66. Politis, Jean - Joasaph, ó. 198. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 310ἔτ. 1334᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 64. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 306 (ἔτ. 1333)Μάϊος 1333᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ερμηνεία εἰς τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 63. Politis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1796 Δεκεμβρίου 1334Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Εὐαγγελική ἀπόδειξις᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 105Αὔγουστος 1326Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Λόγοι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 29. Halkin, Mss. GalŽsiotes, ó. 226. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1228 (ἔτ. 1344)ἔτ. 1344Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 206. ΟιVogel- Gardthausen, Schreiber, Δεν έχουν τον γραφέα. PLP 3405 , 5115. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1204 (ἔτ. 1329/ 1330)ἔτ. 1329/ 1330Τυπικόν᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 203. Εμφάνιση