Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 61-70 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 962 [olim 760) (έτ. 1284)έτ. 1284Τά τέσσαρα εὐαγγέλια, αἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 176. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 184. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 122.Θεόδωρος ΑγιοπετρίτηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 920 (έτ. 1292/ 1293)έτ. 1292/ 1293Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 171. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 142. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 159. PLP 7415, 10391.ΘεόδωροςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 852 [olim 656] (ἔτ. 1287) 20 Μαρτίου 1287Πράξεις καί ἐπιστολαί τῶν ᾿Αποστόλων᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 163. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 188. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 134-135. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 14. PLP 17315, 602.ΑλέξιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 760 (11ου αι.)2 Μαρτίου 1299Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 149. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 185. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1199Φεβρουάριος 1346Στίχοι εἰς τήν Θεοτόκον. Τυπικόν Λαύρας ἁγίου Σάββα, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 202. Χρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, ó. 413. Darrouzs, Calendriers, ó. 82.Εμφάνιση
Βερατίου (Βελεγράδων) 7 (έτ. 1266/ 1267)έτ. 1266/ 1267Τριῴδιον, Πεντηκοστάριον᾿Ανθίμου ᾿Αλεξούδη, Κατ. Βερατίου, σσ. 354-355. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 81. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 108. ΔημήτριοςΕμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονή Παναγίας 90 (ἔτ. 1475)ἔτ. 1474/ 1475Λειτουργία᾿Αθηναγόρας, Χάλκη, ΕΕΒΣ 11 (1935) , σ. 187.ΙγνάτιοςΕμφάνιση
Χάλκη, Μ. Παναγίας 157.15 Νοεμβίου 1381Μαρτύριον εἰς τόν ἱερομάρτυρα Εὖπλον Θωμᾶ μαγίστρου, λεξικόν. ᾿Ισαάκ ᾿Αργυροῦ, ἀστρολογική πραγματεία. ᾿Ιουλιανοῦ, ἐπιστολαί.᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, τ. 13 (1937), σ. 56. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ᾿Ιουλιανοῦ ἐπιστολαί, σ. 15.ΓεώργιοςΕμφάνιση
Χάλκης, Μ. Παναγίας 48ἔτ. 1463Συναξάριον Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, σ. 290- 291. Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 20017 Φεβρουαρίου 1476Πεντηκοστάριον᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 297.Νύμφος Εμφάνιση