Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 11-20 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. 33821 ᾿Ιουνίου 1327 Devreesse, Cod. Vat., ΙΙ, ó. 11. Εμφάνιση
᾿Αγνώστου Βιβλιοθήκης β'ἔτ. 1363 Παπαδοπούλου- Κεραμέως, ῎Αγνωστος βιβλ., ó. 395. ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 286. Εμφάνιση
Vat.14 ᾿Απριλίου 1442 Stevenson, Vat. Reg., σ. 22. Εμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 311 (ἔτ. 1331/ 1332)ἔτ. 1331/ 1332 Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., ó. 53. Εμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 209ἔτ. 1363/ 1364 Λάμπρου, Συμπληρώματα, ó. 3. Εμφάνιση
Venet. Marc. 79 13 Φεβρουαρίου 1332 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 140.  Εμφάνιση
Venet. Marc. 7913 Μαρτίου 1332 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 140. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 9715 ᾿Ιουνίου 1393 Darrouzs, Notes ΙΙΙ, σ.  Εμφάνιση
Κυριακός εξ Αγκώνος, 517 G, 15ος αι. 1447-8 Diller, Autografs of Georgius Gemistus, ó. 30 Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 40 (ἔτ. 1481/ 1482)ἔτ. 1481/ 1482 ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 281.ΗσαΐαςΕμφάνιση