Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 51-60 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #51
Κώδικας Χρονολογία: Laur. Plut. VIΙΙ. 28
Σημείωμα Χρονολογία: 13 Νοεμβρίου 972
Σημείωμα: + ηνπερ βλεπεισ πολυτροπον δελτον φιλε ιωαννου τε πατροσ του χρυσοστομου· εξαημερου τε δευτερασ εποσ, ιωαννησ γεγραφε θυτησ την αξιαν · νοεμβριω τε μηνι τρεισ και δεκατη · ινδικτιωνοσ πρωτησ τε εν ετει εξακισχιλιοστω τετρακοσιοστω ογδοηκοστω πρωτω τε· + μνησθητι κυριε εν τη βασιλεια σου, του δουλου σου λεοντοσ του ποθω πολλω και πιστει την δελτον ταυτην κεκτημενου · εισ λυτρον εισ αφεσιν πολλων εγκληματων αμην + .
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ὁμιλίαι Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 9. Bandini, Cat. Laurent., τ. Ι, σ. 386. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.

Σημείωμα #52
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 724
Σημείωμα Χρονολογία: 18 Ιουλίου 974
Σημείωμα: ετελειωθη χαριτι θεου η ϊρα και ψυχωφελησ βιβλοσ αυτη επι ϊωαννου του οσιωτατου συγκελλου και ηγουμενου των στουδιων. δια χειροσ στεφανου μοναχου και αμαρτωλου. μηνι ϊουλιω ιη ϊνδικτιωνοσ δευτερα ετουσ κτισεωσ κοσμου Ϛυπβ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ὁμιλίαι Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 10. Omont, Fac-similés....du IXe au XIVe s., σ. 2. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.

Σημείωμα #53
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI 140(60)
Σημείωμα Χρονολογία: 5 Ιουνίου 975
Σημείωμα: ετελειωθη εν κυριω η παναγαστοσ αυτη δελτοσ του εν αγιοισ πατροσ ημων γρηγοριου του θεολογου μηνι ιουνιω ε ημερα καταπαυσιμωι ωρα θ ινδικτιωνοσ γ ετουσ απο κτισεωσ κοσμου Ϛυπγ· γραφησα δια χειροσ νικολαου μοναχου και πρεσβυτερου μονησ τησ υπεραγιασ θεοτοκου η επωνυμον ο πελεκαν· υπερ κ.τ.λ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ὁμιλίαι Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνού
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 134.

Σημείωμα #54
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI 125(20)
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 976-977
Σημείωμα: + τω συντελεστη των καλων θεων χαρισ· -- + εγραψε τηνδε νικολαοσ την βιβλον · απο την λδ ομιλιαν · εμπειρια τεχνησ και ψυχησ ζεσει· -- + υιε αειγενετασ μεγασθενεοσ γενετηροσ· εσπεο μοι παντεσσι διαμπερεσ εν καματοισι· --εγραφη ινδικτιωνοσ ε ετουσ Ϛυπε·--.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ὁμιλίαι Μ. Βασιλείου
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 100. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 135.

Σημείωμα #55
Κώδικας Χρονολογία: Lond. Brit. Mus. Add. 39,602
Σημείωμα Χρονολογία: Ιούνιος 980
Σημείωμα: εγραφη το τιμιον και αγιον ευαγγελιον επι στεφανου του θεοφιλεστατου επισκοπου κισκισσησ· μηνι ιουνιω ινδικτιωνοσ η ετουσ Ϛυπη γραφη δια χειροσ νικολαου κισκισσησ...(?).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 8. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 135.

Σημείωμα #56
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 2155
Σημείωμα Χρονολογία: Απρίλιος 981
Σημείωμα: ἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος. μηνὶ ἀπριλίω ινδ(ικτιωνος) θ. ἔτους ἀπο κτίσεως κόσμου Ϛυπθ. ἐπὶ ᾿Επιφανίου (μονα)χ(ου). τοῦ εὐλαβεστάτου ἡγουμένου μονὴς τῶν ᾿Αβραμιτῶν. γραφεῖσα διὰ χειρὸς Διονυσίου μοναχοῦ. +
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ὁμιλίαι Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 36. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 135.

Σημείωμα #57
Κώδικας Χρονολογία: Vat. Reg. 75
Σημείωμα Χρονολογία: Περί τὸ έτ. 982
Σημείωμα: μνησθ(ητι) κ(υριε) τω σω δουλω· Συμεῶν ἐλαχίστω πρεσβυτέρω· ἀμὴν ἐγραφη εἰς το Μαλβιτο(ν) ει(ς) τ(ὸ) χωριο(ν) τῆς ἁγίας Παρασκευης· καὶ παρακαλῶ καὶ δέομαι τοὺς πάντ(ας) εὔχεσθαι ὑπερ ἑμου του εὐτελους τον ὑπερ παντας αμαρτωλο(ν)· ινα τυχω ελεον ἐν τη ἡμερα τῆς ἀνταποδώσεως.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἀκολουθίαι, Προφητολόγιον
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 46. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 2. Stevenson, Cod. Reginae Suecorum et Pii PP. ΙΙ, σ. 60-61. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.

Σημείωμα #58
Κώδικας Χρονολογία: Laur. Conv. Soppr. 191 Αͺ 2574, olim 14
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 983-984 26
Σημείωμα: εγραφη αυτη η δελτοσ · ινδικτιωνοσ · ιβ ετουσ Ϛυ_β· δια χειροσ θεοφυλακτου πρεσβυτερου και νομικου ιδιου (?)+.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Πράξεις καὶ ᾿Επιστολαὶ μετὰ σχολίων εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Bandini, Cat. Laurentianae, τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 27. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.

Σημείωμα #59
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Λαύρας Δ 70 27
Σημείωμα Χρονολογία: 30 Αυγούστου 984 16ου αι. (;)
Σημείωμα: Α) ποθω τετευχα ιεραν ταυτην βιβλον· --ευρυθμον ευσυνοπτον ωσ ψαλλειν θεμισ· --ιωαννησ ο πολυσ εν αμαρτιαισ· --ετελειωθη κατα την λ του αυγουστου μηνοσ ινδικτιωνοσ ιβ ετουσ Ϛυ_β·--. Β) ουτοσ ο ιωαννησ ο γραψασ ταυτην την βιβλον, ισωσ ειναι ο μαθητησ ο και διαδοχος του αγιου πατροσ ημων αθανασιου, ο γραψασ και την διαθηκην του· επειδη και το ετοσ δηλοι, και το γραψιμον ομοιαζει· --
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου ὑπόθεσις εἰς τοὺς ρν' ψαλμούς κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 9. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 381. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας, σ. 67. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.

Σημείωμα #60
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 415
Σημείωμα Χρονολογία: 31 Ιανουαρίου 985
Σημείωμα: ετελειωθη η ιερα και θεια δελτοσ αυτη μηνι ιαννουαριω λα δηα χειρων πετρου μοναχου ταπεινου και αναξιου πρεσβυτερου εισ ετοσ απο κτισεωσ κοσμου Ϛυ_γ ινδικτιωνοσ ιγ ημερα ζ ωρα Ϛ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 10. Λάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος, τ. Β΄, σ. 144. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.