Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 11-20 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 675 (ἔτ. 1337)Αὔγουστος 1337Συναξάριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 135. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 533ἔτ. 1322Νεοφύτου τοῦ ᾿Εγκλείστου ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτῆρος τοῦ Δαυίδ καὶ ἑρμηνεία εἰς τάς θ' ὡδάς᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 109. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 299 (ἔτ. 1332)ἔτ. 1331/ 1332’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ.. Politis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 976 (12ου αἰ.)Δεκέμβριος 1309Τά τέσσαρα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ. 177.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1011 (ἔτ. 1379)28 ᾿Απριλίου 1379Θηκαρᾶ᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 82.ΙωσήφΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 11 (ἔτ. 1388/ 1389)ἔτ. 1388/ 1389᾿Αναστασίου Σιναΐτου, ᾿Αποκρίσεις᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 7. PLP 3997 ΓεώργιοςΕμφάνιση
Σίμωνος ἀρχιεπισκόπου Θηβῶν στίχοι. | ῞Οπλοις κραταιοῖς ἑλκύσας ζυγῷ στίφη | ἀνενδότους φεῦ αὐχένας κάμψα15ος αἰ.᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ᾿Απολογία α' ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 68.Ιωάσαφ (κατα κόσμον Ιωάννης Στ' Καντακουζηνός);Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατ. 285 (15ου αἰ.)27 ᾿Ιουλίου 1477Μιχαήλ Χωνιάτης. ᾿Ιωσήφ Βρυέννιος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 61. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατ. 285 (15ος αἰ.)ἔτ. 1453Μιχαήλ Χωνιάτης, ᾿Ιωσήφ Βρυέννιος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 61. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 135Αὔγουστος 1386’Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Περί λειτουργίας᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 34.  Εμφάνιση