Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 21-30 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 135Νοέμβριος 1389᾿Ισιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Περί λειτουργίας᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 34.ΓεμιστόςΕμφάνιση
῾Η παροῦσα ψαλτικὴ ἐγράφη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς ᾿Ανατολίου θύτου διὰ συνδρομῆς τοῦ πα15ου αἰ.Τριώδιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 14238ΑνατόλιοςΕμφάνιση
Θεοῦ μὲν ἐστι τὸ δῶρον ᾿Αναστασίου δὲ πόνος (f. 368r). 15ου αἰ.Παρακλητική᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 197.ΑναστάσιοςΕμφάνιση
Θεοῦ χάριτι καὶ Σωφρονίου χεὶρ. Τὸ παρὸν βιβλίον μὴν ὀκτώβριος ἐγράφη παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Σωφ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Οκτωβρίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 195.Σωφρόνιος ΚατόφοροςΕμφάνιση
῾Η παροῦσα τετέλεσται βίβλος ταῖς οἰκείαις χερσὶ τοῦ γράψαντος ᾿Ιγνατίου τὸ ἐπόνυμον καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Ιουνίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 194.Ιγνάτιος ΚαστανομήτηςΕμφάνιση
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Γερασίμου πόνος (f. 57r). 15ου αἰ.Λειτουργίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 190.ΓεράσιμοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 97513ος αἰ.Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 177.ΝίκανδροςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 935 (14ου αἰ.)Μάρτιος 1307Τά τέσσερα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 930 (ἔτ. 1300)έτους 1300Τά τέσσαρα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 93313ος αἰ.Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.ΚλήμηςΕμφάνιση