Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1122ἔτ. 1351/ 1352Μηναῖον Σεπτεμβρίου. Προφητικά ἀναγνώσματα᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 194. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 978 (ἔτ. 1342)1 ᾿Απριλίου 1342Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 177. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 962 [olim 760] (ἔτ. 1284)22 Φεβρουαρίου 1309Τά τέσσαρα εὐαγγέλια, αἱ Πͺράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 176.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 944 (ἔτ. 1304)ἔτ. 1304Τά τέσσερα Εὐαγγέλια. ῾Ερμηνεία τῶν τεσσάρων ζώων τῶν εὐαγγελιστῶν. Συναξάριον.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 174.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 56 (ἔτ.ἔτ. 1331Μ. Βασιλείου, ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 17. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 904 (ἔτ. 1353)2 ᾿Ιουνίου 1353Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 169. PLP 5287. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 901Μάϊος 1339Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 169. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 898ἔτ. 1354/ 1355Τά τέσσαρα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 168.  Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 859ἔτ. 1366/ 1367Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 164. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 589 (ἔτ. 1364)ἔτ. 1364Γρηγορίου Νύσσης, ᾿Εκλογαί μαρτυριῶν πρός ᾿Ιουδαίους. Ξιφιλίνου, ῾Ερμηνεία εἰς τά εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 116. Εμφάνιση