Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 71-80 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 116ἔτ. 1475 ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 294- 295.Γρηγόριος Κ....Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολις, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 139 (ἔτ. 1427)ἔτ. 1427Κωνσταντίνου ᾿Ακροπολίτου, ᾿Εγκώμια εἰς τήν ἁγίαν Θεοδοσίαν᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936) σ. 311.ΜεθόδιοςΕμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 40 (ἔτ. 1481/ 1482)ἔτ. 1481/ 1482 ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 281.ΗσαΐαςΕμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονή Παναγίας 23 ᾿Ιανουαρίου 1495᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ῾Ομιλίαι εἰς τήν Γένεσιν᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 244. Εμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 141᾿Ιούλιος 1416Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγοι᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 312.ΘεοδώρητοςΕμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 46 (ἔτ. 1342/ 1343)ἔτ. 1342/ 1343Τυπικόν ἁγίου Σάβα᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 287. Εμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 28 [olim Σωζόπολις, Μονῆς Προδρόμου 28] (ἔτ. 1342)ἔτ. 1342Συναξάριον᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 268. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Μονή Προδρόμου, ó. 671.  Εμφάνιση
Χάλκης, Μονῆς Παναγίας 62Ν οέμβριος 1339, 3 Αὐγούστου 1940Βίοι, μαρτύρια καί λόγοι Πατέρων᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 162. Εμφάνιση
Χάλκης, Μονῆς Παναγίας 62Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1334/ 1341Βίοι, μαρτύρια καί λόγοι Πατέρων᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 162. Εμφάνιση
Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 8416 ᾿Ιουλίου 1338Εὐαγγελιστάριον᾿Αθηναγόρα, ó. 183. Εμφάνιση